• Клуб на професионалните сондьори

Проучване за вода с георадар за село Вълчек 3851

Гарантирана услуга по откриване на вода преди изграждане на сондаж за село Вълчек 3851

Получете информация за комплексната ни и Гарантирана услуга проучване с изграждане на сондаж за вода за село Вълчек 3851


 • Мнение и оценка:

Проучване на вода с георадар до 500 м дълбочина преди сондиране

А. Мавров

26/04/2024

село Вълчек 3851

Оценка на услуга:

Отлично

Оценка за съотношение цена - качество:

Отлично

Бихте ли ни препоръчали:

Да

Получете информация за комплексната ни и Гарантирана услуга проучване с изграждане на сондаж за вода за село Вълчек 3851. Създаване на план за изграждане и офериране на цена за сондаж за вода в имот за село Вълчек 3851 с адрес село Вълчек община Макреш област Видин, п.к.3851.

Проучване с изграждане на сондаж за вода за село Вълчек 3851

Проучване на вода за сондаж с ГеоРадар за село Вълчек 3851

ГеоРадари за откриване на прясно студена и минерална вода за село Вълчек 3851

Получете информация за комплексната ни и Гарантирана услуга проучване с изграждане на сондаж за вода за село Вълчек 3851

Създаване на план за изграждане и офериране на цена за сондаж за вода за село Вълчек 3851


Проучване и Сондажи за вода - Сондажни услуги за село Вълчек 3851

 1. Откриване дълбочина на водата за сондаж село Вълчек 3851
 2. Оценка на находища на минерални води село Вълчек 3851
 3. Хидрогеоложки проучвания село Вълчек 3851
 4. Скенер за търсене на вода село Вълчек 3851
 5. ГеоРадар за вода село Вълчек 3851
 6. Търсене на вода с георадар село Вълчек 3851
 7. Откриване на подземна вода с георадар село Вълчек 3851
 8. Геофизично откриване на вода село Вълчек 3851
 9. Проектиране на сондажи за вода село Вълчек 3851
 10. Проучване за вода село Вълчек 3851
 11. Водоснабдителни сондажи село Вълчек 3851
 12. Сондаж за вода село Вълчек 3851
 13. Сондажи и кладенци за вода село Вълчек 3851
 14. Изграждане на дълбоки сондажни кладенци село Вълчек 3851
 15. Сондажни услуги село Вълчек 3851
 16. Сондиране за вода село Вълчек 3851
 17. Биене на сонда за вода село Вълчек 3851
 18. Кладенец за вода село Вълчек 3851
 19. Сондажна фирма село Вълчек 3851
 20. Сондьор село Вълчек 3851
 21. Проучвателно ядково сондиране село Вълчек 3851
 22. Геотермични сондажи село Вълчек 3851

България PRO Drillers Club - Клуб на професионалния сондьор

 • 💧 PRO Drillers Club - Инфо Блог

Водите за село Вълчек 3851

Около 50% от прясната вода в България се взема директно от река Дунав. Използва се главно за промишлени цели.
Останалите количества вода се добиват от вътрешността на страната. Общото им годишно количеството е около 2,600 млн m3, или приблизително 5% от общите годишни валежи над България и около 15% от нарушения годишен отток. Около 2,100 млн m3/y са от повърхностни води, в това число - 90% oт язовири.  Водовземането от подземни води е около 500 млн m3/y средно за 2000-2005 г.
Въз основа на данните от Бюлетина на НСИ /2000-2005 г./, съотношението между водата, доставяна от системата за обществено водоснабдяване и тази от други източници е около 1:2. Водата, подсигурена от “други източници”, е важна част от водния баланс.
Гъстотата на речната мрежа в България формира зони с различен повърхностен отток. Най-гъста речна мрежа съществува в планините, докато в низините тя по-рядка. Характерни зони с липса на повърхностен отток съществуват в североизточна България.
Подземните водоизточници играят значителна роля в общественото водоснабдяване. Количеството им е около една трета от общо водовземаните води. Почти цялата вода от системата на общественото водоснабдяване се използва в битовия сектор.
България е богата на минерални води. Това название обединява всички подземни води, които се различават по своя химичен състав, по газовото им съдържание или по температура. Повечето от тях оказват физиологично въздействие върху човешкия организъм.
Закономерностите в разпространението им, типовете геоложки структури, движението и режима на термалните води е детайлно описано в книгата „Хидрогеоложки проучвания на минералните води в България“, с автори П. Ст. Петров, Св. Мартинов, К.  Лимонадов и Ю. Страка.
На територията на страната са отделени 25 басейна и райони перспективни за търсене и добив на минерални води. Обърнато е внимание върху разпространението на редките и разсеяни елементи, оформиращи състава на водите.